Κορονοϊός

Ο Corona Virus έχει εξαπλωθεί από την Κίνα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και είναι ιδιαίτερα κολλητικός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν τα άτομα με προβλήματα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ο ιός αυτός έκτος από την Ευρώπη έχει εξαπλωθεί όχι μόνο στην Ασία ,αλλά και στην Ευρώπη.